oprawy awaryjne led

  • lampy do sklepu

    lampy do sklepu

Oprawy awaryjne led

Oprawa awaryjna

GLASS DELUXE / Oświetlenie do sklepu / Oprawy awaryjne led

Dwustronna oprawa oświetlenia awaryjnego o stopniu szczelności IP20. Wykonana z aluminium. Zaprojektowana do oświetlania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. W trakcie pracy awaryjnej źródła światła działają ze 100% strumieniem świetlnym.


Oprawa awaryjna

VIA LED / Oświetlenie do sklepu / Oprawy awaryjne led

Oprawa awaryjna i ewakuacyjna. Dostępna z różnymi piktogramami - patrz akcesoria dodatkowe.


Oprawa awaryjna

PLUTON / Oświetlenie do sklepu / Oprawy awaryjne led

Dwustronna oprawa oświetlenia awaryjnego o stopniu szczelności IP20. Wykonana z poliwęglanu (PC). Zaprojektowana do oświetlania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. W trakcie pracy awaryjnej źródła światła działają ze 100% strumieniem świetlnym.


Oprawa awaryjna

APOLLO / Oświetlenie do sklepu

Dwustronna oprawa oświetlenia awaryjnego o stopniu szczelności IP20. Wykonana z poliwęglanu (PC). Zaprojektowana do oświetlania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. W trakcie pracy awaryjnej źródła światła działają ze 100% strumieniem świetlnym.

Wymagania dla systemów oświetlania awaryjnego led

Sklepy i obiekty handlowe, jak i wszystkie obiekty użyteczności publicznej, muszą być wyposażane w urządzenia przeciwpożarowe, którym należy zapewnić staraną konserwację i naprawy w sposób gwarantujący ich stałe, sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Odpowiedzialni za to są ich właściciele (art.1 Ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej - Dz.U. nr 100, poz. 835 z dnia 8 czerwca 2005 r oraz dalej na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80 z dnia 21 kwietnia 2006 r., poz. 563) wg powyższych instalacje oświetlenia awaryjnego są urządzeniami przeciwpożarowymi.

Script logo