Barwa światła opraw sklepowych

  • Barwa światła opraw sklepowych

    Barwa światła opraw sklepowych

Infografika: Barwa światła led dla popularnych opraw led do sklepów.

Temperatura barwowa światła – dobieramy odpowiednią do branży barwę światła białego.

CEL:  Dobrze dobrana barwa światła zwiększa poczucie komfortu i poprawia samopoczucie.
EFEKT:  Barwa światła może aktywizować do działania.

 

Temperatura barwowa światła:

 

określa barwę światła białego, jej jednostką jest Kelwin [K]

 

Dla źródeł światła o barwie światła białej normy określają trzy zasadnicze grupy:

Barwa biała ciepła – Polska norma PN-EN 12464-1 która dotyczy oświetlenia miejsca pracy w budynku określa że, jest to temperatura barwowa niższa niż 3300 K. Diody LED o takiej barwie są zbliżone temperaturą barwową do klasycznych żarówek wolframowych.

Barwa biała neutralna – Według tej samej normy PN-EN 12464-1 jest to temperatura barwowa z zakresu pomiędzy 3300 K a 5300 K. W wypadku diod LED pod pojęciem temperatury barwowej neutralnej rozumiane są zakresy pomiędzy 3800 a 4500 K określane handlowo jako 4000 K. Światło o neutralnej barwie jest maksymalnie zbliżone do czystego światła białego, dzięki czemu pasuje we wszelkich lokalach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, wizażystka, kwiaciarnia).

Barwa biała zimna – Norma PN-EN 12464-1 przyjmuje że, jest to temperatura barwowa powyżej 5300 K. Diody LED, które dają światło białe chłodne dostarczają większą ilość światła, niż barwy cieplejsze przy tej samej mocy źródła, ich wykorzystanie jest zatem bardziej ekonomiczne. W handlu przyjęte jest określanie diod LED o barwie od 5000 K jako światło zimne.

Porównanie temperatury barwowej kolorów popularnych źródeł światła

Ludzka reakcja wizualna opiera się na trichromatyzmie w przetwarzaniu wyglądu kolorów. Podczas gdy ludzka reakcja wzrokowa integruje się na wszystkich długościach fal, względny rozkład mocy widmowej zapewni informacje o modelowaniu wyglądu kolorów, ponieważ stężenie pasma (pasm) długości fali stanie się głównym czynnikiem wpływającym na postrzegany kolor.

Staje się to przydatne w fotometrii i kolorymetrii, ponieważ postrzegane zmiany kolorów wraz z oświetleniem źródła i rozkładem spektralnym pokrywają się z metameryzmami*, w których zmienia się wygląd kolorów obiektu.

Spektralny skład źródła może również pokrywać się z temperaturą koloru, powodując różnice w wyglądzie koloru ze względu na temperaturę źródła.

barwa światła opraw sklepowych

* Metameryzm – zjawisko polegające na różnym odbiorze barwy tej samej substancji barwiącej uzależnionym od rodzaju światła, w którym substancja barwiąca jest oglądana. za Wikipedia

Script logo