Barwa światła opraw sklepowych

  • Barwa światła opraw sklepowych

    Barwa światła opraw sklepowych

Infografika: Barwa swiatla led dla popularnych opraw sklepowych.

Temperatura barwowa światła – określa barwę światła białego, jej jednostką jest Kelwin [K]

Dla źródeł światła o barwie światła białej normy określają trzy zasadnicze grupy:

Barwa biała ciepła – Polska norma PN-EN 12464-1 która dotyczy oświetlenia miejsca pracy w budynku okresla że, jest to temperatura barwowa niższa niż 3300 K. Diody LED o takiej barwie sa zbliżone temperaturą barwową do klasycznych żarówek wolframowych.

Barwa biała neutralna – Według tej samej normy PN-EN 12464-1 jest to temperatura barwowa z zakresu pomiędzy 3300 K a 5300 K. W wypadku diod LED pod pojeciem temperatury barwowej neutralnej rozumiane są zakresy pomiędzy 3800 a 4500 K określane handlowo jako 4000 K. Światło o neutralnej barwie jest maksymalnie zbliżone do czystego światła białego, dzięki czemu pasuje we wszelkich lokalach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, wizażystka, kwiaciarnia).

Barwa biała zimna – Norma PN-EN 12464-1 przyjmuje że, jest to temperatura barwowa powyżej 5300 K. Diody LED, które dają światło białe chłodne dostarczają większą ilość światła, niż barwy cieplejsze przy tej samej mocy źródła, ich wykorzystanie jest zatem bardziej ekonomiczne. W handlu przyjęte jest określanie diod LED o barwie od 5000 K jako światło zimne..

Script logo